شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از خرید فیلترهای کربن فعال شده در ابعاد مختلف مشاوره فنی و تولید  به تعداد درخواستی انجام می دهد

آیا در چادر رشدی به فن نیاز دارید؟
در چادر در حال رشد ، ایده آل است که حداقل دو هوادار با اندازه متوسط داشته باشید تا هوا واقعاً گردش خوبی در چادر رشد شما داشته باشد. شما فقط می توانید یک فن را بالاتر از گیاهان خود و دیگری را روی زمین قرار دهید.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید